Optimoitua kaupunginosa-kehitystä Cityfierilla

Cityfierilla saadaan tietoa siitä, miten kiinteistöt kannattaa kaupunginosissa sijoittaa ja miten alue saadaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta miellyttäväksi ympäristöksi. Sovellus on innovatiivinen maailmanlaajuisesti – vastaaviin ei olla törmätty vielä missään”, rakennuttamisen toimialajohtaja Juhani Karhu A-Insinööreiltä valottaa.

Markkinoilla on paljon hintaa ennustavia sovelluksia, joiden arviot perustuvat kuitenkin historiatietoihin, esim. toteutuneisiin tontti- ja kiinteistökauppoihin, kun taas Cityfierilla luodaan katse pitkälle tulevaisuuteen: ”Sovelluksen tulokulmana on kaavaluonnosten läpikäyminen ja niiden vaikutusten arviointi monimuuttujamallilla 20–30 vuoden perspektiivillä tulevaisuuteen” kaupunki- ja kiinteistökehityksen yksikönpäällikkö Jukka Kettunen taustoittaa.

A-Insinöörit, Espoon kaupunki ja maanomistajat ovat lähteneet yhdessä hyödyntämään Cityfieria rantaradan varrella olevan Keran kaupunginosan suunnittelussa, jossa teollisuusalueelle aiotaan rakentaa yhteistoimintamallilla uusi kaupunginosa taloineen, infroineen ja palveluineen.   Allianssihankkeista on saatu hyviä kokemuksia yksittäisissä kiinteistöhankkeissa, ja Cityfierin tuella mallia voidaan hyödyntää nyt myös kaupunginosasuunnittelussa.

”Alueen rakentamista ollaan käynnistämässä. Olemme avanneet kaavoittajien ja maanomistajien silmiä dataan pohjautuvilla ennusteilla. Toivomme Cityfierin lisäävän eri sidosryhmien vuoropuhelua yhteisen etenemisentavan löytämiseksi, jotta alue kehittyy tasapainoisesti kaikkia hyödyttäen.”

Cityfierin avulla voidaan laskea myös eri kaupunginosien vertailukelpoinen indeksi sijaintiin perustuvina arvokomponentteina. Indeksin avulla voidaan vertailla eri kaupunginosia ja niiden laadittuja kaavaluonnoksia, mikä antaa eväät parempaan päätöksentekoon. ”Voimme luoda kehityssuunnitelmat kokonaisille kaupunginosille jokaisen sidosryhmän kannalta optimaalisesti”, Karhu ja Kettunen summaavat. ν