UEF EMBA -ohjelma kehittää johtamistaitoja ja strategiaosaamista

Itä-Suomen yliopiston UEF Executive MBA on johdon ja asiantuntijoiden koulutusohjelma, joka kehittää johtamistaitoja ja strategiaosaamista sekä tarjoaa uusinta tutkimustietoa. Eri organisaatioista tulevien opiskelijoiden verkostoituminen on tärkeä osa opintojen antia.

”UEF EMBA -ohjelman palautteissa kiitellään muun muassa strategisen ajattelun kehittymistä, verkostoitumista ja uusia näkökulmia”, koulutuksen suunnittelijat Annamari Lastunen (vas.), Anna Hartikainen ja Pauli Kallio kertovat.

UEF EMBA -ohjelma on kouluttanut johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita yli 20 vuotta. Vetovoimaisen, 100 opintopisteen koulutuksen on suorittanut noin 100 opiskelijaa, ja toukokuussa onkin juhlaseminaarin aika.

”EMBA-opiskelijoilla on yleensä korkeakoulututkinto, vastuullinen esimies- tai asiantuntija-asema organisaatiossa ja kohtuullinen englannin kielen taito”, suunnittelija Annamari Lastunen sanoo.

Moduuleista koostuvat monimuoto-opinnot helpottavat opiskelua työn ohessa. Tärkeintä sisältöä ovat strateginen ajattelu, talouden, asiakkuuksien ja myynnin johtaminen sekä ymmärrys organisaatioiden dynamiikasta, omasta johtamistyylistä ja muutosjohtamisesta.

”Käytämme muun muassa ipped learning -monimuoto-opetusta, jossa opiskelijat tutustuvat ensin omatoimisesti verkossa olevaan aineistoon ja tehtäviin. Lähipäivinä jää enemmän aikaa keskinäiselle vuorovaikutukselle”, suunnittelija Pauli Kallio esittelee.

Ohjelmassa on myös henkilökohtaista valmennusta, coachingia, joka on yksilöllistä henkilökohtaisen johtamistyöskentelyn kehittämistä.

Suunnittelija Anna Hartikainen kertoo, että EMBA-ohjelma tarjoaa tutkimusperäistä tietoa, jota esimerkiksi yritysvierailut täydentävät. Tärkeä osa oppimista ovat lähipäivien keskustelut, vuorovaikutteisuus sekä koulutuksessa syntyvä verkosto.

Johtamisosaamisen lisääntyminen auttaa yritystä ja organisaatioita kasvamaan ja kehittymään kannattavasti. Tarjolla on myös räätälöityjä EMBA-koulutuksia esimerkiksi yhden yrityksen johtohenkilöstölle.

Lisätietoja: www.uef.fi/fi/web/aducate/emba