Väkijoukkojen turvallisuudesta huolehtiminen ei ole ylireagointia

Viime vuosina länsimaita myöten on nähty väkijoukkoon raskaalla kalustolla ajamisia Tukholmaa ja Berliiniä myöten, eikä Suomessakaan kannata tuudittautua lintukotoajatteluun asian suhteen.

Helsingissä keskustakirjasto Oodin edessä sijaitsevan Kansalaistorin jalankulkualue sekä useat muut väkijoukkoja keräävät kohteet ovat suojattu GPP:n ajonestoratkaisuilla. Liikuteltavilla pollareilla kulku kohteisiin voidaan avata ja sulkea vaivattomasti.

Kyse ei ole pelkästään tahallisista iskuista suojautumiselta vaan samalla voidaan ehkäistä myös muista syistä tapahtuvia ajoneuvojen suistumisia. Niiden taustalla voi olla sairaskohtaus, tekninen vika tai jokin muu syy”, toimitusjohtaja Marko Heiskanen ajonestoratkaisuihin erikoistuneesta GPP Perimeter Protection Oy:stä kertoo.

“Kyse ei ole pelkästään tahallisista iskuista suojautumiselta vaan samalla voidaan ehkäistä myös muista syistä tapahtuvia ajoneuvojen suistumisia.”

Perinteisiä ajonestoratkaisuja ovat erilaiset betoniesteet, joiden uskotaan tuovan turvaa massiivisuutensa vuoksi. On hyvä kuitenkin muistaa, että pelkkä koko tai paino eivät varmista esteiden turvallisuutta. ”Tiedossa on tapauksia, joissa painavatkin betoniesteet ovat liukuneet keilojen tavoin ihmisjoukkoon raskaan ajoneuvon törmäyksen voimasta”, Heiskanen tietää.

GPP Perimeter Protectionin toimitusjohtaja Marko Heiskanen.

GPP:ltä löytyy laaja valikoima turvallisuussertifioituja ajonestopollareita, joille luoduissa standardeissa on määritelty tarkkaan mm. korkeus, asennusvälit ja perustuksen toteutus. Jos asetettuja vaatimuksia on noudatettu, turvallisuus voidaan taata sertifioinnin lupaamalla tavalla.

”Sertifioitujen pollarien turvallisuus pohjautuu tutkimukseen ja testauksiin, joissa luvattu törmäyksenkesto on todistettu aidoissa kokeissa. Kestävän näköisenkään sertifioimattoman pollarin turvallisuudesta ei ole takeita.”

Jalankulkijoiden turvallisuuden lisääminen ei maksa maltaita. Katuja avataan jatkuvasti muutenkin eri syistä. ”Turvallisuuden lisääminen pollariratkaisulla ei lisää merkittävästi infratyön kokonaisinvestoinnin määrää”, Heiskanen lupaa.

www.perimeterprotection.net/fi/